Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, ze Polski Związek Szachowy od kilku lat posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Całość okazanej nam przez Państwa pomocy w postaci ofiarowania 1% w corocznym rozliczeniu podatkowym na rzecz naszego stowarzyszenia, zostaje przekazana na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu „Wakacje z Szachami”. 

Dlaczego warto?

·        Przekazanie 1% podatku nic Państwa nie kosztuje – wystarczy wpisać numer KRS Polskiego Związku Szachowego w corocznym rozliczeniu podatkowym. Liczy się każda złotówka!

 

·        Całość przekazanego przez Państwa 1% podatku zostanie przeznaczona na wsparcie projektu „Wakacje z Szachami”, czyli wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci z całej Polski. Dzięki temu projektowi najmłodsi miłośnicy królewskiej gry, maja możliwość rozwijać swoją pasję.

 

·        Nabór uczestników na obóz jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi, a więc z podmiotami, które maja największą wiedzę o talentach szachowych z danego regionu. 

 

·        Przekazując nam 1% podatku oferujesz dzieciom radość, w szczególności inwestujesz w ich przyszłość. 

 

 

Rozlicz się on- line

 

Załączniki:
Pobierz plik (PIT-28-20-2017-Zeznanie-o-wysokoci-uzyskanego-przychodu-wysokoci-dokonanych-odlicze-i-nalenego-ryczatu-od-przychodw-ewiden (2).pdf)PIT 28[ ]498 kB
Pobierz plik (PIT-36-25-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty- (1).pdf)PIT 36[ ]748 kB
Pobierz plik (PIT-36L-14-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty-.pdf)PIT 36L[ ]405 kB
Pobierz plik (PIT-37-24-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-lub-poniesionej-straty-.pdf)PIT 37[ ]593 kB
Pobierz plik (PIT-38-12-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty.pdf)PIT 38[ ]276 kB
Pobierz plik (PIT-39-8-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty-.pdf)PIT 39[ ]273 kB
Pobierz plik (PIT-OP-2016-2017-Owiadczenie-o-przekazaniu-1-podatku-Organizacji-Poytku-Publicznego-PIT-40A-.pdf)PIT OP[ ]109 kB
Pobierz plik (PIT-WZ-1-2017-Wniosek-PIT---Wniosek-o-sporzdzenie-zeznania-podatkowego-przez-urzd-skarbowy.pdf)PIT WZ[ ]276 kB

 

Rozpoczął się ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego „Wakacje z Szachami”. Miejscem spotkania ponad 90 młodych adeptów „królewskiej gry” jest urokliwa miejscowość - Szydłowiec w województwie mazowieckim. W projekcie uczestniczy również 10 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy.
Główny celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności szachowych  wraz z integracją między rówieśnikami z całej Polski. To dzięki pasji do gry w szachy, dzieci mają możliwość uczestniczenia we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych.

 

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wsparciem finansowym jest również akcja „Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego. 

 

Szanowni Państwo

Prezentujemy sugestie dla rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące przygotowania dziecka na kolonię szkoleniowo- wypoczynkową „Wakacje z Szachami”. 

Ze względu na bogaty program sportowo- rekreacyjny oraz spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu, telefony komórkowe i inne gadżety będą dostępne dla dzieci wyłącznie w godzinach 1430- 1530. Najdogodniejszy czas rozmów dziecka z rodzicami to 1430 - 1530 - czas ciszy poobiedniej.
W razie nagłych sytuacjach, informacje o samopoczuciu i stanie zdrowia dziecka będzie udzielać kierownik wypoczynku - Kamila Kałużna pod numerem telefonu 693046440.

Organizator odradza zabieranie na Wakacje przedmiotów wartościowych (tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, itp.) i informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, kradzieży.

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Jeżeli dziecko będzie przyjmować stałe lekarstwa w trakcie kolonii, prosimy o wyraźne ich podpisanie (imię i nazwisko dziecka) oraz opisanie (dokładny sposób dawkowania leków), osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy lub opiece medycznej na miejscu.
Dodatkowo dzieci, które odczuwają niedogodności w trakcie podróży (choroba lokomocyjna), prosimy o zaopatrzenie ich w Lokomotiv lub Aviomarin.
 

Prosimy pamiętać, że dzieci zostały przydzielone do grup ze względu na wiek i posiadaną kategorię szachową, dlatego też bardzo prosimy rodziców o osobne pakowanie każdego dziecka z rodzeństwa.


WAŻNA INFORMACJA: 

Informujemy, że jeżeli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny, należy dostarczyć na turnus oświadczenie odbioru dziecka.

 

Publikujemy szczegółowy program szkoleniowo- wypoczynkowy dla poszczególnych grup.

Uwaga:
W razie niepogody, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w szczegółowym programie "Wakacji z Szachami".

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program Wakacji gr. A.doc)Program grupy A[ ]87 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. B.doc)Program grupy B[ ]86 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. C.doc)Program grupy C[ ]86 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. D.doc)Program grupy D[ ]87 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. E.doc)Program grupy E[ ]87 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. F.doc)Program grupy F[ ]86 kB

 

Prezentujemy poszczególny podział dzieci na grupy szkoleniowo- wychowawcze w trakcie obozu szachowego "Wakacje z Szachami" w terminie 10-20 sierpnia 2017 roku.

 

Publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych do ogólnopolskiego projektu "Wakacje z Szachami" Szydłowiec 2017

 

 CEL IMPREZY:

 1. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
 2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
 3. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej
  i animacyjnej.
 6. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy, które również będą uczestnikami kolonii szachowych.

 

TERMIN:

10 - 20.08.2017 roku

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (10.08.2017 r. – czwartek), a kończą śniadaniem
w ostatnim dniu (20.08.2017 r. – niedziela).

Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 1600 do 1800.

Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 1200. 

 

 

 MIEJSCE:

Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
(ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec)

 

Akcja "Wakacje z szachami" odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi w województwie mazowieckim – w Szydłowcu.

 

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    Miejsca dotowane:

a)    Ilość miejsc dotowanych – 64 dzieci; limit miejsc na województwo – 4 dzieci

(w przypadku większej ilości chętnych tworzona jest lista rezerwowa).

b)    Dotację mogą otrzymać dzieci w wieku od 9 do 14 lat (roczniki 2008-2003) posiadające maksimum kategorię szachową II+.

 

UWAGAwarunki otrzymania dotacji:

 

·         Uczestnik kolonii musi posiadać licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego. 

·         W ramach miejsc dotowanych nie mogą brać udziału członkowie kadr wojewódzkich w dyscyplinie sportowej – szachy.

·         Reprezentowany przez uczestnika klub szachowy nie może zalegać z opłatami składek członkowskich za rok 2016 na rzecz PZSzach.

 

2.    Miejsca pełnopłatne:

a)     Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2010 – 2002).

b)     Liczba miejsc jest ograniczona – 20 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

 WARUNKI FINANSOWE:

1.  Odpłatność z uwzględnieniem dotacji: 600 zł od jednego uczestnika.

2.  Uczestniczenie w akcji kolonijnej za pełną odpłatnością:1100 zł od dziecka.

3.  Osoby towarzyszące zainteresowane pobytem w Szydłowcu – koszt 700 zł od osoby
(70 zł/dzień – zakwaterowanie + wyżywienie w Internacie).

 

Cena kolonii zawiera: 

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę
 • dodatkowe atrakcje: wycieczka regionalna – poznajemy Szydłowiec, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa, zajęcia artystyczno-plastyczne, dyskoteka
  z karaoke itp.
   

Dojazd i powrót: we własnym zakresie

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na miejsca dotowane prosimy kierować wyłącznie do wojewódzkich związków szachowych.
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością prosimy kierować bezpośrednio na adres:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową,
kategorię szachową oraz telefon kontaktowy


 OSTATECZNE TERMINY REKRUTACJI:

Zgłoszenia wojewódzkie (miejsca dotowane + rezerwa) do 30 maja 2017 r.

Przydzielenie miejsc dotowanych do 5 czerwca 2017 r.

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2017 r.

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres:

Kamila Kałużna

ul. Włoska 11/8        30- 638 Kraków

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Kamila Kałużna – dyrektor projektu

Telefon: 693-046-440

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Krzysztof Góra – koordynator projektu

 z ramienia PZSzach

Telefon: 786-165-187
            e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.