Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

Tegoroczna akcja „Wakacje z Szachami” odbywa się z udziałem 32 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy. Uczestnicy mają okazję integrować się z rówieśnikami z Polski poprzez wspólną pasję do "królewskiej gry”. Projekt zapewnia dzieciom uczestnictwo we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co ma na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Fundamentem obozu są cztery bloki tematyczne:

       1.       „W świecie drewnianego wojska” - szkolenie szachowe z profesjonalnymi trenerami/ instruktorami szachowymi oraz turniej klasyfikacyjny.

       2.       "Sport i kondycja to w zdrowie inwestycja" - zajęcia sportowo-rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa - rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.

       3.       „Poznanie świata zacznij od swego podwórka" - wycieczki krajoznawczo-turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.

       4.       "Rusz głową - uczmy się od siebie" - wieczorki zapoznawcze: zajęcia dydaktyczno-rozrywkowe mające na celu wzmocnienie więzi pomiędzy rówieśnikami mieszkającymi w Polsce oraz Polonii; poszerzenie wiedzy z życia kulturalnego; doskonalenie języka polskiego poprzez piosenkę - dyskoteki z karaoke; "planszomania" - gry i zabawy planszowe, itp.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wsparciem finansowym jest również akcja „Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego. 

 

Szanowni Państwo

Prezentujemy sugestie dla rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące przygotowania dziecka na kolonię szkoleniowo- wypoczynkową „Wakacje z Szachami”.

Ze względu na bogaty program sportowo- rekreacyjny oraz spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu, telefony komórkowe i inne gadżety będą dostępne dla dzieci wyłącznie w godzinach 1000- 1530. Najdogodniejszy czas rozmów dziecka z rodzicami to 1500 - 1530 - czas ciszy poobiedniej. W razie nagłych sytuacjach, informacje o samopoczuciu i stanie zdrowia dziecka będzie udzielać kierownik wypoczynku - Kamila Kałużna pod numerem telefonu 693046440.

Organizator odradza zabieranie na Wakacje przedmiotów wartościowych (tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, itp.) i informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, kradzieży.

WAŻNA INFORMACJA:

Jeżeli dziecko będzie przyjmować stałe lekarstwa w trakcie kolonii, prosimy o wyraźne ich podpisanie (imię i nazwisko dziecka) oraz opisanie (dokładny sposób dawkowania leków), osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy lub pielęgniarce na miejscu. Dodatkowo dzieci, które odczuwają niedogodności w trakcie podróży (choroba lokomocyjna), prosimy o zaopatrzenie ich w Lokomotiv lub Aviomarin. 

Prosimy pamiętać, że dzieci zostały przydzielone do grup ze względu na wiek i posiadaną kategorię szachową, dlatego też bardzo prosimy rodziców o osobne pakowanie każdego dziecka z rodzeństwa.


WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, że jeżeli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny, należy dostarczyć na turnus oświadczenie odbioru dziecka.

 

Publikujemy szczegółowy program szkoleniowo- wypoczynkowy dla poszczególnych grup.

Uwaga:
W razie niepogody, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w szczegółowym programie "Wakacji z Szachami"

Publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych do ogólnopolskiego projektu "Wakacje z Szachami" Klewki 2016

 

 CEL IMPREZY: 

 1. Pogłębienie wiedzy szachowej - szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
 2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników - czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
 3. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej
  i animacyjnej.
 6. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy, które również będą uczestnikami kolonii  szachowych.
 7. Promocja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
   
   

TERMIN:
      10 - 20.08.2016 roku

       Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (10.08.2016 r. - środa), a kończą śniadaniem
       w ostatnim dniu
(20.08.2016 r. - sobota).

      Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 1600 do 1800
     
Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 1200.

MIEJSCE:

Centrum Wypoczynku i Rekreacji Leśne Wrota w Klewkach
(ul. Wojtkowizna 1A/1, 10-687 Olsztyn)

Akcja "Wakacje z szachami" odbędzie się w malowniczym miejscu w województwie  warmińsko-mazurskim - w Klewkach, odległych o 10 km od Olsztyna, nad urokliwym jeziorem Klebarskim.

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT, sala do tenisa stołowego.
Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, edukacyjne leśne ścieżki, mini zoo.

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1.      Miejsca dotowane: 

a)      Ilość miejsc dotowanych - 80 dzieci - limit miejsc na województwo: 5 dzieci
(w przypadku większej ilości chętnych tworzona jest lista rezerwowa).

b)      Dotację mogą otrzymać dzieci w wieku od 9 do 14 lat (roczniki 2007 - 2002), posiadające maksimum kategorię szachową II+.

UWAGA – warunki do otrzymania dotacji:

·         Uczestnik kolonii musi posiadać licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego.
·         W ramach miejsc dotowanych nie mogą brać udziału członkowie kadr wojewódzkich w dyscyplinie sportowej - szachy.
·         Reprezentowany przez uczestnika klub szachowy nie może zalegać z opłatami składek członkowskich za rok 2015 na rzecz PZSzach.

2.      Miejsca pełnopłatne:
           
a)        Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2009 – 2001), w tym dzieci z projektu „Edukacja przez
                    Szachy w Szkole” oraz „Wars i Sawa grają w Szachy”.
 

WARUNKI FINANSOWE:

1.    Odpłatność z uwzględnieniem dotacji jednego uczestnika wynosi 600 zł.

2.    Uczestniczenie w akcji kolonijnej za pełną odpłatnością - koszt 1100 zł.

3.    Osoby towarzyszące zainteresowane pobytem w Klewkach - koszt 700 zł za jedną osobę
(70 zł/dzień - zakwaterowanie + wyżywienie) w Centrum.
 

Cena kolonii zawiera:
 

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
 • wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe - przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę
 • dodatkowe atrakcje: wizyta w mini zoo – opieka nad zwierzętami, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa, wyścig w 3-osobowych spodniach, przeciąganie liny, itp.
 • pływanie kajakami (wyłącznie dla starszej grupy), zabawa w kuli wodnej (dla młodszych grup)

 Dojazd i powrót: we własnym zakresie
 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na miejsca dotowane prosimy kierować wyłącznie do wojewódzkich związków szachowych.
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością prosimy kierować bezpośrednio na adres
:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową, kategorię szachową oraz telefon kontaktowy

  OSTATECZNE TERMINY REKRUTACJI:

Zgłoszenia wojewódzkie (miejsca dotowane + rezerwa) do 20 maja 2016 r.

Przydzielenie miejsc dotowanych do 31 maja 2016 r.

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
z dopiskiem: „Wakacje z szachami - imię i nazwisko uczestnika” - do 10 czerwca 2016 r.

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 - wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 10 czerwca 2016 r.
na adres:

Kamila Kałużna
ul. Włoska 11/8   30- 638 Kraków

 Lista przyjętych na kolonie „Wakacje z szachami” ukaże się na stronie internetowej PZSzach oraz na www.wakacjezszachami.com.pl do 10 lipca 2016 r.

 

Niedopełnienie w terminie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów oznaczać będzie rezygnację z przydzielonego miejsca.

 

 

Serdecznie zapraszamy

  

                       Kamila Kałużna- dyrektor projektu

                       Telefon: 693-046-440

                       e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  

                                                                                                          Krzysztof Góra- koordynator PZSzach
                                                                             
                            Telefon: 786-165-187
                                                                                                          e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.