Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

Szanowni Państwo

Prezentujemy sugestie dla rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące przygotowania dziecka na kolonię szkoleniowo- wypoczynkową „Wakacje z Szachami”. 

Ze względu na bogaty program sportowo- rekreacyjny oraz spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu, telefony komórkowe i inne gadżety będą dostępne dla dzieci wyłącznie w godzinach 1430- 1530. Najdogodniejszy czas rozmów dziecka z rodzicami to 1430 - 1530 - czas ciszy poobiedniej.
W razie nagłych sytuacjach, informacje o samopoczuciu i stanie zdrowia dziecka będzie udzielać kierownik wypoczynku - Kamila Kałużna pod numerem telefonu 693046440.

Organizator odradza zabieranie na Wakacje przedmiotów wartościowych (tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, itp.) i informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, kradzieży.

 

WAŻNA INFORMACJA: 

Jeżeli dziecko będzie przyjmować stałe lekarstwa w trakcie kolonii, prosimy o wyraźne ich podpisanie (imię i nazwisko dziecka) oraz opisanie (dokładny sposób dawkowania leków), osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy lub opiece medycznej na miejscu.
Dodatkowo dzieci, które odczuwają niedogodności w trakcie podróży (choroba lokomocyjna), prosimy o zaopatrzenie ich w Lokomotiv lub Aviomarin.
 

Prosimy pamiętać, że dzieci zostały przydzielone do grup ze względu na wiek i posiadaną kategorię szachową, dlatego też bardzo prosimy rodziców o osobne pakowanie każdego dziecka z rodzeństwa.


WAŻNA INFORMACJA: 

Informujemy, że jeżeli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny, należy dostarczyć na turnus oświadczenie odbioru dziecka.