Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

 

 CEL IMPREZY:

 1. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
 2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
 3. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej
  i animacyjnej.
 6. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy, które również będą uczestnikami kolonii szachowych.

 

TERMIN:

10 - 20.08.2017 roku

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (10.08.2017 r. – czwartek), a kończą śniadaniem
w ostatnim dniu (20.08.2017 r. – niedziela).

Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 1600 do 1800.

Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 1200. 

 

 

 MIEJSCE:

Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
(ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec)

 

Akcja "Wakacje z szachami" odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi w województwie mazowieckim – w Szydłowcu.

 

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    Miejsca dotowane:

a)    Ilość miejsc dotowanych – 64 dzieci; limit miejsc na województwo – 4 dzieci

(w przypadku większej ilości chętnych tworzona jest lista rezerwowa).

b)    Dotację mogą otrzymać dzieci w wieku od 9 do 14 lat (roczniki 2008-2003) posiadające maksimum kategorię szachową II+.

 

UWAGAwarunki otrzymania dotacji:

 

·         Uczestnik kolonii musi posiadać licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego. 

·         W ramach miejsc dotowanych nie mogą brać udziału członkowie kadr wojewódzkich w dyscyplinie sportowej – szachy.

·         Reprezentowany przez uczestnika klub szachowy nie może zalegać z opłatami składek członkowskich za rok 2016 na rzecz PZSzach.

 

2.    Miejsca pełnopłatne:

a)     Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2010 – 2002).

b)     Liczba miejsc jest ograniczona – 20 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

 WARUNKI FINANSOWE:

1.  Odpłatność z uwzględnieniem dotacji: 600 zł od jednego uczestnika.

2.  Uczestniczenie w akcji kolonijnej za pełną odpłatnością:1100 zł od dziecka.

3.  Osoby towarzyszące zainteresowane pobytem w Szydłowcu – koszt 700 zł od osoby
(70 zł/dzień – zakwaterowanie + wyżywienie w Internacie).

 

Cena kolonii zawiera: 

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę
 • dodatkowe atrakcje: wycieczka regionalna – poznajemy Szydłowiec, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa, zajęcia artystyczno-plastyczne, dyskoteka
  z karaoke itp.
   

Dojazd i powrót: we własnym zakresie

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na miejsca dotowane prosimy kierować wyłącznie do wojewódzkich związków szachowych.
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością prosimy kierować bezpośrednio na adres:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową,
kategorię szachową oraz telefon kontaktowy


 OSTATECZNE TERMINY REKRUTACJI:

Zgłoszenia wojewódzkie (miejsca dotowane + rezerwa) do 30 maja 2017 r.

Przydzielenie miejsc dotowanych do 5 czerwca 2017 r.

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2017 r.

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres:

Kamila Kałużna

ul. Włoska 11/8        30- 638 Kraków

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Kamila Kałużna – dyrektor projektu

Telefon: 693-046-440

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Krzysztof Góra – koordynator projektu

 z ramienia PZSzach

Telefon: 786-165-187
            e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.