Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, ze Polski Związek Szachowy od kilku lat posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Całość okazanej nam przez Państwa pomocy w postaci ofiarowania 1% w corocznym rozliczeniu podatkowym na rzecz naszego stowarzyszenia, zostaje przekazana na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu „Wakacje z Szachami”. 

Dlaczego warto?

·        Przekazanie 1% podatku nic Państwa nie kosztuje – wystarczy wpisać numer KRS Polskiego Związku Szachowego w corocznym rozliczeniu podatkowym. Liczy się każda złotówka!

 

·        Całość przekazanego przez Państwa 1% podatku zostanie przeznaczona na wsparcie projektu „Wakacje z Szachami”, czyli wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci z całej Polski. Dzięki temu projektowi najmłodsi miłośnicy królewskiej gry, maja możliwość rozwijać swoją pasję.

 

·        Nabór uczestników na obóz jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi, a więc z podmiotami, które maja największą wiedzę o talentach szachowych z danego regionu. 

 

·        Przekazując nam 1% podatku oferujesz dzieciom radość, w szczególności inwestujesz w ich przyszłość. 

 

 

Rozlicz się on- line

 

Załączniki:
Pobierz plik (PIT-28-20-2017-Zeznanie-o-wysokoci-uzyskanego-przychodu-wysokoci-dokonanych-odlicze-i-nalenego-ryczatu-od-przychodw-ewiden (2).pdf)PIT 28[ ]498 kB
Pobierz plik (PIT-36-25-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty- (1).pdf)PIT 36[ ]748 kB
Pobierz plik (PIT-36L-14-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty-.pdf)PIT 36L[ ]405 kB
Pobierz plik (PIT-37-24-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-lub-poniesionej-straty-.pdf)PIT 37[ ]593 kB
Pobierz plik (PIT-38-12-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty.pdf)PIT 38[ ]276 kB
Pobierz plik (PIT-39-8-2017-Zeznanie-o-wysokoci-osignitego-dochodu-poniesionej-straty-.pdf)PIT 39[ ]273 kB
Pobierz plik (PIT-OP-2016-2017-Owiadczenie-o-przekazaniu-1-podatku-Organizacji-Poytku-Publicznego-PIT-40A-.pdf)PIT OP[ ]109 kB
Pobierz plik (PIT-WZ-1-2017-Wniosek-PIT---Wniosek-o-sporzdzenie-zeznania-podatkowego-przez-urzd-skarbowy.pdf)PIT WZ[ ]276 kB