Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

 

„Polonijne Wakacje z Szachami” to obóz szkoleniowo- wypoczynkowy skierowany do 40 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy i Ukrainy. Uczestnicy mają okazję integrować się z rówieśnikami z Polski poprzez wspólną pasję do "królewskiej gry”. Projekt zapewnia dzieciom uczestnictwo we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co ma na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim.


Fundamentem obozu są czterech bloki tematyczne:
1.      „Znajomość polskiego oknem na świat” - dzieci poprzez zabawę podnoszą poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego.
2.      "Rusz głową - uczmy się od siebie" - młodzi uczestnicy mają szansę do aktywnego uczestniczenia w zajęciach szachowych, zajęciach z języka polskiego oraz do czynnego uczestniczenia w turnieju szachowym.
3.     „W zdrowym ciele- zdrowy umysł” - zajęcia sportowo - rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa - rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.
4.     
Poznaj swój kraj - wycieczki krajoznawczo - turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.

Projekt współfinansowany jest przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Kolejnym wsparciem finansowym jest akcja „Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego. 

Prezentujemy poszczególny podział dzieci na grupy szkoleniowo- wychowawcze w trakcie obozu szachowego oraz szczegółowy program szkoleniowo- wypoczynkowy dla poszczególnych grup.

Uwaga:
W razie niepogody, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w szczegółowym programie "Wakacji z Szachami"

Załączniki:
Pobierz plik (GRUPA A.pdf)Grupa A[ ]246 kB
Pobierz plik (GRUPA B.pdf)Grupa B[ ]249 kB
Pobierz plik (GRUPA C .pdf)Grupa C[ ]251 kB
Pobierz plik (GRUPA D.pdf)Grupa D[ ]247 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. A.doc)Program grupy A[ ]198 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. B.doc)Program grupy B[ ]196 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. C.doc)Program grupy C[ ]198 kB
Pobierz plik (Program Wakacji gr. D.doc)Program grupy D[ ]196 kB

 

CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz „Wars i Sawa grają w Szachy”.
 2. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy i Ukrainy, które również będą uczestnikami kolonii szachowej.
 3. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
 4. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
 5. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej
  i animacyjnej.

 TERMIN:

29.07 - 08.08.2017 roku

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (29.07.2017 r. – niedziela), a kończą śniadaniem
w ostatnim dniu (08.08.2017 r. – wtorek).

Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 1600 do 1800.

Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 1200.

 

 MIEJSCE: 

Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
(ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec)

Akcja "Polonijne wakacje z szachami z grupą kolonijną Edukacja przez Szachy w Szkole" odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi w województwie mazowieckim – w Szydłowcu.

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE:

 Ø  W kolonii uczestniczyć mogą uczniowie klas I-III szkół podstawowych realizujących ogólnopolski projekt    Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Ø  Liczba miejsc jest ograniczona – 30 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

UWAGA: Uczestnik kolonii nie musi posiadać żadnej kategorii szachowej.

Ø  Odpłatność: 1000 zł od jednego uczestnika.

Cena kolonii zawiera:

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę

Ø  JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny

Ø  Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Ø  Sandomierz

 • wycieczka regionalna po Szydłowcu
 • zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
 • zajęcia artystyczno-plastyczne
 • gry i zabawy, dyskoteka z karaoke, wieczorne podchody itp.

 Dojazd i powrót: we własnym zakresie

  

ZGŁOSZENIA I OSTATECZNE TERMINU: 

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, reprezentowaną szkołę,
ewentualną kategorię szachową oraz telefon kontaktowy

 

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184  z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2017 r.

 

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres: 

Kamila Kałużna

ul. Włoska 11/8       30- 638 Kraków

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Kamila Kałużna – dyrektor projektu
Telefon: 693-046-440
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Krzysztof Góra – koordynator projektu z ramienia PZSzach
Telefon: 786-165-187
            e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.