Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

UWAGA!!   UWAGA!!

Jeśli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub prawny opiekun, to należy na turnus dostarczyć poniższy arkusz oświadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Upoważnienie.doc)Upoważnienie[ ]33 kB