Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo„Polonijne Wakacje z Szachami” to obóz szkoleniowo- wypoczynkowy skierowany do 25 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy. Uczestnicy mają okazję integrować się z rówieśnikami z Polski poprzez wspólną pasję do "królewskiej gry”. Projekt zapewnia dzieciom uczestnictwo we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co ma na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Fundamentem obozu są cztery bloki tematyczne:
1.     
"Ucz się języka polskiego, a będzie z tego wiele dobrego" - dzieci poprzez zabawę podnoszą poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego.
2.     
"Rusz głową - uczmy się od siebie" - młodzi uczestnicy mają szansę do aktywnego uczestniczenia w zajęciach szachowych oraz do czynnego uczestniczenia w turnieju szachowym.
3.     
"Sport i kondycja to w zdrowie inwestycja" - zajęcia sportowo - rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa - rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.
4.     
"Poznanie świata zacznij od swego podwórka" - wycieczki krajoznawczo - turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kolejnym wsparciem finansowym jest akcja „Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego.