Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Przygoda
Radość
Rywalizacja
Szkolenie szachowe
Turniej klasyfikacyjny
Wycieczki
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Zwycięstwo

"Wakacje z Szachami"
Dobryszyce 2018

Cel imprezy:

 1. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
 2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
 3. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
 4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej i animacyjnej.

Termin:

10 - 20.08.2018 roku

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (10.08.2018 r. – piątek), a kończą śniadaniem w ostatnim dniu (20.08.2018 r. – poniedziałek).

Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 1600 do 1800.
Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 1200.

 

Miejsce:

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
(ul. Szkolna 4; 97-505 Dobryszyce)

Akcja "Wakacje z szachami" odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami w województwie łódzkim – w Dobryszycach

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki.

 Warunki uczestnictwa:

1.      Miejsca dotowane:

a)      Ilość miejsc dotowanych 64 dzieci; limit miejsc na województwo – 4 dzieci 

(w przypadku większej ilości chętnych tworzona jest lista rezerwowa).

b)      Dotację mogą otrzymać dzieci w wieku od 9 do 14 lat (roczniki 2009-2004) posiadające maksimum kategorię szachową II+.

UWAGA – warunki otrzymania dotacji:

·         Uczestnik kolonii musi posiadać licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego.

·         W ramach miejsc dotowanych nie mogą brać udziału członkowie kadr wojewódzkich w dyscyplinie sportowej – szachy.

·         Reprezentowany przez uczestnika klub szachowy nie może zalegać z opłatami składek członkowskich za rok 2017 na rzecz PZSzach.

2.      Miejsca pełnopłatne:

a)        Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2011 – 2003).

b)        Liczba miejsc jest ograniczona – 20 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń)

 

Warunki finansowe:

1.    Odpłatność z uwzględnieniem dotacji: 600 zł od jednego uczestnika.

2.    Uczestniczenie w akcji kolonijnej za pełną odpłatnością: 1100 zł od dziecka.

3.    Osoby towarzyszące zainteresowane pobytem w Dobryszycach – koszt 700 zł od osoby
(70 zł/dzień – zakwaterowanie + wyżywienie w Internacie).

Cena kolonii zawiera:

 • zakwaterowanie w pokojach 3 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską oraz medyczną
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę
 • dodatkowe atrakcje: wycieczka regionalna, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa, zajęcia artystyczno-plastyczne, dyskoteka z karaoke itp.

Dojazd i powrót: we własnym zakresie

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na miejsca dotowane prosimy kierować wyłącznie do Wojewódzkich Związków Szachowych.
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością prosimy kierować bezpośrednio na adres
:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową,
kategorię szachową oraz telefon kontaktowy

 

Ostateczne terminy zgłoszenia:

Zgłoszenia wojewódzkie (miejsca dotowane + rezerwa) do 30 maja 2018 r.

Przydzielenie miejsc dotowanych do 5 czerwca 2018 r.

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2018 r.

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres:

 

Kamila Kałużna

ul. Włoska 8/41   30- 638 Kraków

 

Niedopełnienie w terminie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów oznaczać będzie rezygnację z przydzielonego miejsca.

 

 

Serdecznie zapraszamy