Drukuj
Kategoria: Puławy 2013

UWAGA!!   UWAGA!!

Jeśli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub prawny opiekun, to należy na turnus dostarczyć poniższy arkusz oświadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Upoważnienie.doc)Upoważnienie[ ]33 kB